Bazı Prehistorik İstasyonlar Hakkında Yeni Gözlemler

İ. Kılıç KÖKTEN

Öz


Makalede, Birecik (Urfa), Soğanlıdere (Kayseri), Kurma (Antalya), Pirin (Malatya), Dülük ve Metmenge (Gaziantep) istasyonları üzerindeki incelemelere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Prehistorya; İstasyonlar; Birecik; Soğanlıdere; Kurma; Pirin; Dülük; Metmenge

Tam Metin:

PDF