Abu Muhammad Ahmad Bin A’sam Al-Küfi’nin Kitab Al-Futuh’u

Akdes Nimet KURAT

Öz


Abu Muhammad Ahmad bin A’sam el-Kufî’nin eseri, Arapça'dan Farsça'ya çevrilinceye kadar önemi anlaşılamamış bir eserdir. Kitabın üne kavuşamamasının nedenleri arasında, çok az kopyasının çıkarılması ve orijinalinin bulunamaması gösterilmektedir. Bu nedenlerin aksine, kitabın, tarihi olaylar ve kişiler hakkında önemli bilgiler içerdiği, Arapça ve Farsça çevirilerinden anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, "Kitab Al-Fütuh" (Kitabu'l-fütuh) kitabının birçok  belgede bulunmayan bazı kaynaklara sahip olduğu, kitabın çevirilerinden edinilen bilgilerle desteklenerek sunulmuştur. Kitapta özellikle Türkistan ve Kafkas’taki olaylar hakkında verilen bilgiler, tam olarak tarihi bir kitap olduğu izlenimini vermese de, değerli bir eser olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Abu Muhammad Ahmad Bin A’sam Al-Küfi; Kitab Al-Futuh; Hazarlar; Arap Fetihleri; Arap-İslam İmparatorluğu Tarihi; Türk-Arap İlişkileri