İkiz Kelimelerin Tarihi Hakkında

Hasan EREN

Öz


Türkçe'de bir kavramı ifade etmek için bazen ikiz kelimeler kullanılmaktadır. Çeşitli psikolojik sorunların etkisi altında doğmuş olan bu ifade şekli, Anadolu’da çok yaygındır ve çok defa kelimeye birtakım yeni şekiller ilave edilmiştir. Bu çalışmada ikiz kelimelerin tarihi aydınlatmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türk Dili; Türkçe; İkiz Kelimeler

Tam Metin:

PDF