Truva Civarında Kumtepe’de Bulunmuş Olan İskeletlere Dair Bir Not

Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK

Öz


1934’te Hamit Zübeyr Koşay ve Jerome Sperling tarafından kazılmış olan Kumtepe’de dört iskelet kalıntısına rastlanmıştır. Bu iskeletler daha sonra Şevket Aziz Kansu tarafından incelenmiştir. Şevket Aziz Kansu, inceleme sonucunda hazırladığı raporunda yalnız calva (kafadamı) üzerinde durmuştur. Ancak bulunan iskeletlere ait diğer kafatası parçalarından da bazı bilgiler elde edilebileceği düşünülmüş ve bu kemikler yeniden incelenmiştir. Bu çalışmada, calva ile boy tayinine yarayan bazı uzun kemikler incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Antropoloji; Kumtepe; Calva; İnsan İskeletleri