Hitit Hiyerogliflerinin Yaşı Meselesi

Füruzan KINAL

Öz


Hitit hiyeroglifleri, Büyük Hitit İmparatorluğu zamanında Hitit çivi yazısı yanında, Nişantaş kitabesinde olduğu gibi, hem büyük abideler, hem de mühür gibi küçük eserler üzerinde kullanılmaktaydı. Çalışmada, bu Hitit yazının/hiyerogliflerinin yaşı ile ilgili konular örnekleriyle tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Hitit İmparatorluğu; Nişantaş Kitabesi; Hitit Hiyeroglifleri; Anadolu Uygarlıkları; Hititler

Tam Metin:

PDF