Hellenismus Devri Hakkında

Suat SİNANOĞLU

Öz


Helenizm dönemi, bir sanat devri, yaratma devri olmaktan çok, araştırma, bilim ve teknik dönemi olarak kabul edilmektedir. Filolojinin doğduğu, klasik metinlerin gözden geçirildiği, yayınlandığı, yorumlarının yapıldığı bir devirdir. Çalışmada, M.Ö.323’te Büyük İskender’in ölümü ile başlayan Helenizm devri konu edinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Büyük İskender; Hellenismus Devri; Klasik Filoloji; Hellenizm; Helen Kültürü

Tam Metin:

PDF