Osmanlı Devrinde Anadolu’da Oğuz Boyları

Faruk DEMİRTAŞ

Öz


Osmanlı devrinde Anadolu’da yaşayan Türk aşiretlerini oluşturmuş olan Oğuz boylarının adlarını taşıyan, kabileye benzer çeşitli topluluklara rastlanmaktadır. Bu çalışmada, Bayad, Alka Evli, Kara Evli, Yazır, Döğer, Dodurga, Yapırlı, Avşar, Kızık-Çaruklu, Beğdili, Karkın boyları hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı İmparatorluğu; Oğuzlar; Oğuz Boyları; Bayad; Alka Evli; Kara Evli; Yazır; Döğer; Dodurga; Yapırlı; Avşar; Kızık-Çaruklu; Beğdili; Karkın

Tam Metin:

PDF