Üçoklu Oğuz Boylarına Ait (Bayad - Karkın) Vesikalar

Faruk DEMİRTAŞ

Öz


Çalışmada, Üçoklu Oğuz boylarından, Bayad, Yazır, Döğer, Dodurga, Avşar, Beğdili ve Karkın'a  ait iskan yerleri ve nüfus bilgilerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Oğuzlar; Oğuz Boyları; Bayad; Yazır; Döğer; Dodurga; Avşar; Beğdili; Karkın

Tam Metin:

PDF