İnsanın Estetik Terbiyesi Üzerine Mektuplar: Bir Tenkit Vesilesiyle

Melahat ÖZGÜ

Öz


Schiller için güzellik, bir bütündür. Akıl, birlik ister; tabiat ise çeşitlilik. Aklın kanunu, kandırılmayan bir şuur; tabiatın kanunu da tükenmeyen bir duygudur. Çalışmada, Schiller’in “İnsanın estetik terbiyesi üzerine mektuplar” başlıklı yazısı incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Alman Edebiyatı; Alman Şiiri; Friedrich Schiller; Akıl; Güzellik

Tam Metin:

PDF