Yeni Bulunmuş Bir "Gazavat-ı Sultan Murad"

Halil İNALCIK, Mevlüd OĞUZ

Öz


Çalışmada, "Gazavât-ı Sultan Murad bin Mehmet Han" adlı yazma eser tanıtılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Tarih; "Gazavât-ı Sultan Murad bin Mehmet Han"

Tam Metin:

PDF