Türk Çocuklarının Buluğ Yaşı Üzerinde Araştırmalar

İbrahim IŞIKLAR

Öz


Bu araştırmada, Türk çocuklarının geniş  ölçekte antropometrisi tespit edilmiştir. Çalışmada, metrik, tavsifi (descriptive) metod kullanılmış ve gözlemler istatistik metodla incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Türk Çocukları; Buluğ Çağı; Ergenlik Yaşı; Beden Ölçüsü; Antropometri