Şeyyat Hamza’nın İki Yeni Gazeli Dolayısıyla

Necmettin Halil ONAN

Öz


Klâsik edebiyatımızın ilk devirlerine ait bilgilerimizin eksik olması nedeniyle, Anadolu’nun edebi hayatının XIII., hatta XIV. asırlarının yazılı bir tablosunu çizmek mümkün değildir. Eğirdirli Hacı Kemal’in Camiu’n-Nezair’indeki manzumelerine göre, “İran sofilerini takliden eserler yazmış mutasavvıf bir şair” olarak tanınan Şeyyat Hamza’nın hayatı ve şahsiyeti de bu nedenle karanlıktadır. Çalışmada, hakkında fazla bilgi sahibi olunmayan bu şairin yeni erişilen iki gazeli ele alınmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Klasik Türk Edebiyatı; Seyyat Hamza; Camiu’n-Nezair; İran Edebiyatı

Tam Metin:

PDF