Bir Kent Bir Gelenek: Ankara’da Sahaflık

Melike KAPLAN, Sibel ÜN

Öz


Sahaflık, kitapseverler ve etrafında oluşan kültürle sürdürülen geleneksel bir meslektir. Kitap sevgisi ve çevresinde oluşan gelenekleri de kapsayan bu meslek, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu çalışmada temel konu, sahaflığın günümüzdeki durumunun değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, Ankara’daki eski sahaflar ve müdavimleriyle karşılıklı görüşmeler yapılarak; sahaf sözcüğünün anlamından sahaflık kültürünü oluşturan temel dinamiklere kadar bu geleneği oluşturan noktalar çalışmada tartışmaya açılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Sahaflık; Kitap; Gelenek; Ankara

Tam Metin:

PDF