Kimmer’lerin Anadolu’ya Girişleri ve M.Ö. 7. Yüzyılda Asur Devletinin Anadolu ile Münasebetleri

Kadriye TANSUĞ

Öz


Asur tarihinde Sargonid’ler devri olarak tanımlanan M.Ö.722-626 yılları arasında Asur krallarını sürekli meşgul eden olaylardan birisi de, Kimmer’lerin Anadolu'ya girişleri olmuştur.  Bu  çalışmada, Asurbanipal zamanındaki Anadolu Asur ilişkilerini daha iyi anlamamıza yardım eden Ninive (Ninova) metni ve ilgili diğer kaynaklar yeniden değerlendirilerek, devrin tarihi aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Anadolu Uygarlıkları; Asurlar; Kimmerler; Asurbanipal; Ninive; Mezopotamya Uygarlığı; Sargon

Tam Metin:

PDF