Sümerlinin Dünya Görüşü ve Babil Edebiyatına Toplu Bir Bakış

Kadriye TANSUĞ, Özel İNANLI

Öz


Çalışmada, Sümerlinin dünya görüşü ve Babil Edebiyatı, ilahiler, didaktik şiirler, lirik şiirler, epik şiirler, sihir şiirleri başlıkları altında ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Sümerler; Babiller; Sümer Edebiyatı; Babil Edebiyatı; Mezopotamya Uygarlığı

Tam Metin:

PDF