İngiltere’de Yazılmış İlk Türkçe Şiirler

Orhan BURİAN

Öz


İngiltere’de XVII. yüzyılda yayınlanan şiir seçkilerinden tebrik veya taziye yollu sunulanlarında çeşitli dillerde şiir verme bir gelenekti. Özellikle Oxford Üniversitesi’nde bu tür seçkilerin daha sık hazırlandığı görülmektedir. Bu seçkilerin içinde Türkçe şiirler de bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İngiltere; Türkçe; Türkçe Şiir; Türk Edebiyatı

Tam Metin:

PDF