Şeyyad Sözü Hakkında Araştırma

F. Nafiz UZLUK

Öz


Çalışmada, XIV. yüzyıl başlarında Şeyyad Hamza olarak bilinen şairin, "Yusuf u Züleyha" isimli manzum eserinin Türk Dil Kurumu tarafından bastırılması ve buna önsöz yazan Dehri Dilçin’in Şeyyad kelimesinin anlamı hakkındaki anlayışı ve bu konunun Fuad Köprülü’nün "Türk Edebiyatı Tarihi" kitabında ileri sürdüğü iddianın eleştirisi konu edilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Şeyyad Hamza; Yusuf u Zuleyha; Tasavvuf; Mesnevi

Tam Metin:

PDF