Hildebrand Destanının Esas Motifleri ve Eski Cerman Vuruşma Tarzı Üzerine

M. Şükrü AKKAYA

Öz


Çalışmada, Hildebrand Destanı’nın Dietrich Destanı ve Dede Korkut masallarına benzeyen yönleri açıklanmış, Hildebrand Destanı’ndaki motiflerden bahsedilmiş ve Eski Cerman vuruşma tarzı hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hildebrand Destanı; Dede Korkut Masalları; Alman Edebiyatı; Türk Edebiyatı; Türk Destanları; Alman Destanları