Büyük Hun Devletinin Kuruluşundan Önce Kuzey Çin’in Etnolojisi Hakkında

Bahaeddin ÖGEL

Öz


Çalışmada, Büyük Hun Devleti kurulmadan önce Çin’in kuzey bölgelerinde yaşayan kabilelerin Çin kaynaklarına göre etnolojileri anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türk Tarihi; Kuzey Çin; Yü Kavmi; Büyük Hunlar; Orta Asya Türk Devletleri

Tam Metin:

PDF