Eski Çin Metinlerinde Yer-Gök ve Yabancılar

Gülhan KIRİLEN

Öz


Çince “tianxia” terimi iki anlamlıdır. Sözcük karşılığı “Göğün Altı” olan bu terimle Çincede hem “yeryüzü” hem de “Çin” anlatılmaktadır. Aynı terimle Çin’in ve bütün dünyanın anlatılması siyasi açıdan evrensel bir söylemi akla getirmekte, bu iki anlamın yüzlerce yıl yan yana kullanılması ise kozmolojik bakımdan yeryüzünün bir bütün olarak özdeş olduğuna işaret etmektedir. Bu özdeşlik ise yer ve gök arasında özel bir konuma sahip olan insanların doğuştan eşit olduğu fikrini desteklemektedir. Böylece “Çin” ile “yeryüzünün” özdeşliği, “yeryüzü”nü Çin’e indirgemek yerine, Çin’in yeryüzüne genişletilmesi olasılığıyla, Göğün Altı kavramının bu iki anlamının bilinçli olarak korunduğu fikrine kapı açmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Çin; Gök; Yer; Yabancılar; Klasik Metinler; Yıldız Kümeleri

Tam Metin:

PDF