Kütüphanelerde Bağlı Veri Modeli ve Bibliyografik Kayıtların Geleceği

Nevzat ÖZEL

Öz


Dijital kültürün ve Web teknolojilerinin sürekli gelişimi, bilginin düzenlenmesine ve erişime sunulmasına yönelik standartları, ilkeleri, kuralları, yaklaşımları ve uygulamaları doğrudan etkilemekte ve değiştirmektedir. Günümüzde kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının web ortamında görünürlüğünün artırılması, kütüphane verilerinin web ile bütünleştirilmesi, farklı bilgi sistemlerinin birbirleriyle veri alışverişi yapabilmesi ve veriler arasındaki ilişkilerin/bağlantıların ortaya konulması konularına yönelik olarak gereksinimler ve eğilimler artmaktadır. Özellikle anlamsal web ve bağlı veri uygulamaları, bibliyografik kayıtların daha etkin yönetilmesi ve bilgi erişim olanaklarının artırılması açılarından kütüphanelere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda kütüphaneler, bibliyografik tanımlama hizmetlerine yeniden şekil vermekte ve yeni gelişmelere uyum sağlamak için yoğun çaba sarf etmektedirler. Bu çalışmada, anlamsal web ve bağlı veri kavramları açıklanacak, bu kavramların kütüphaneler üzerindeki etkisine ve kütüphanelerde gerçekleştirilen bağlı veri uygulamalarına değinilecektir.

Anahtar Sözcükler


Anlamsal Web; Bağlı Veri; RDF; RDA; BIBFRAME; BIBFRAME 2.0; Bibliyografik Denetim; Bibliyografik Kayıtlar, Kütüphaneler

Tam Metin:

PDF