Kavram İncelemeleri V. Hakikat Kavramı Üzerine

Nusret HIZIR

Öz


Son yıllarda, ikiden fazla hakikat-değerli (polivalentes, plurivalentes,mehrwertig) mantıklar kurulmuştur. Bunlar, önermeleri ayıran doğru, yanlış hakikat-değerlerine, mümkün, imkansız, zorunlu gibi yeni hakikat - değerleri katmakla elde edilen genişlemelerdir. Doğru ile yanlışa katılan bu kavramlar, çoğu zaman mantık ve felsefe tarihinde Kiplik (Modalite) adı altında tanılan kavramlardır. Bu sebeple, ikiden fazla hakikat-değerli mantıklara, Kiplik mantığı (logique modale, Modalitatenlogik) da denir. Bu olayın bir sonucu olmak üzere kiplikler ilgi uyandırmaya başlamış, felsefe ve mantıkta, bu kavramlar, yeni mantık araştırmalarında yer almıştır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Mantık; Hakikat; Kiplik

Tam Metin:

PDF