Rtusamhara'dan Altı Kıta

Kemal ÇAĞDAŞ

Öz


Rtusamhara, ortalama yüz elli beyitlik bir Samskrit manzumenin adıdır. Şiirin ilk baskısı W. Jones tarafından yapılmıştır. Eser Samskrit olarak basılan ilk metindir. Bu şiirin özelliklerinden biri, şairin tasvir ettiği mevsimlerin en sonuncu kıtasını hayali bir sevgiliye hitap etmiş olması ve bu hitabında sevgilisine o mevsim için iyi temennilerini belirtmesidir. Mevsimlerin tasvirlerinin sonunda yer alan bu altı kıtada ayrıca şair temas ettiği mevsimin en belirgin özeliklerini çizmiştir. Bu çalışmada, bu altı kıtanın tercümesi, dört ayrı nüshadaki farkları da göstererek, transkripsiyonu ile birlikte verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hint Kültürü; Hint Şiiri; Sanskritçe; Rtusamhara

Tam Metin:

PDF