Lao-Tzû ve Kitabı (Tao Tê Ching) Hakkında Yeni Bir Eser

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Son yıllarda Amerika'da felsefi kitapların pek fazla yayınlandığını görüyoruz. Bunlar arasında bilhassa Lao-tzu ve Konfüçyüs yer almaktadır. Lao-tzu'nın yegane eseri olan ve Çin klasiklerinin en eskisi sayılan Tao Te Ching anlaşılması en güç olan bir kitaptır. Bu yüzden Sinologlar için daimi bir münakaşa konusu olmakta devam etmektedir. Muhtelif yabancı dillerde olmak üzere yüz kadar tercümesi vardır. Bunlar birbirine benzememektedir. Bu durum Çinliler için de aynıdır. Çince tefsirler de birbirinden çok farklıdır. Bu kitabın en yeni tercümesi Çin'de uzun süre kalmış ve misyonerlik etmiş olan R.B. Blakney tarafından yapılmıştır. Bu tercüme de diğerlerinden çok farklıdır. Bu çalışmada, bu kitap hakkındaki düşünceler yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Çin Dili; Çince; Sinoloji; Lao-Tzû; Tao Tê Ching

Tam Metin:

PDF