Fuzuli'nin Farsça Divanı İle İlgili Araştırmalar

Hasibe MAZIOĞLU

Öz


Makalede, Fuzuli'nin Farsça Divanı ile ilgili, şimdiye kadar hiç tetkik edilmemiş iki yazma üzerinde durulmuştur. Bu yazmalardan birincisi, İstanbul Laleli Kütüphanesi’nde 1912 numarada Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun mesnevisi adıyla kayıtlı olan yazmadır. İkincisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’nde İ. Saib Ef. kitapları arasında No. 4123’da kayıtlı yazma bir mecmua içerisindeki Fuzuli’nin Farsça Divanı'dır.

Anahtar Sözcükler


Divan Edebiyatı; Fuzuli; Farsça Divan; Leyla ve Mecnun

Tam Metin:

PDF