Türk Erkek ve Kız Çocuklarında Kol, Üst Kol, Ön Kol ve El Büyümesi İle Bedenin Diğer Kısımları Arasındaki Korrelasyonlar Üzerinde Bir Araştırma

Enver Y. BOSTANCI

Öz


Bu çalışmada, daha önce yayınlanmış olan “Ankara'da Türk Okul Çocuklarında Büst ve Alt Taraf Kısımlarının Büyümesi Üzerinde Bir Araştırma” adlı makaledeki aynı çocukların, bu kez, kol, üst kol (hümerüs), ön kol (radüs),elin uzunluk ve genişliğine büyümesi ile bedenin diğer kısımları arasındaki İlişkileri incelenerek, sonuçları karşılaştırmalı olarak grafik tablolarda gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Paleoantropoloji; Türk Okul Çocukları

Tam Metin:

PDF