Arzın Şekli ve İrtisamı Hakkında

Cevat R. GÜRSOY

Öz


Gerçek şekli henüz tam anlamıyla saptanamamış olan Arzın, matematik tarifi mümkün ve muntazam bir şekil göstermediği, fakat genellikle yuvarlak olduğu bilinmektedir. Bu haliyle Arz, büyük ekseni 12.757 km. ve küçük ekseni 12.714 km. uzunlukta olan bir elipsoide yakınlık göstermektedir. Daha doğru bir tabirle sferoid diyebileceğimiz bu şekil de, yarıçapı 6370 km. olan bir küreye çok yakındır. Yeryüzündeki sayısız girinti ve çıkıntılar, Arzın büyüklüğüne göre yok sayılabilecek pürüzler olarak düşünülmelidir. İnsanın mekanını oluşturan bu pürüzlü sathın bilimsel ve pratik amaçlar için kağıt üzerinde gösterilmesi büyük bir ihtiyaçtır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Dünya; Yerküre; Dünya'nın Şekli

Tam Metin:

PDF