Kavram İncelemeleri VI. Hakikat Kavramı Üzerine

Nusret HIZIR

Öz


Makalede, doğru ile yanlış, tamamlayıcı (complémentaire) mıdırlar? sorusunun yanıtı aranmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Mantık: Doğru: Yanlış

Tam Metin:

PDF