Türk Çocuklarında ve Yeni Doğmuşlarda Mongol Lekesi

Seniha TUNAKAN

Öz


Makalede, 1954 yılında Ankara Doğumevi’nde 1013 yeni doğmuş üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Ankara Doğumevi’nde 1013 kişiden oluşan 0-4 günlük yeni doğmuşlar serisinde mongol lekesi, %26,75 gibi büyük bir çoğunlukta izlenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Mongol Lekesi; Yeni Doğmuşlar; Ankara