Klâsik Filolojide Metodoloji

Suat SİNANOĞLU

Öz


Klâsik filoloji metodolojisinin mevcut durumunu belirlemek için geçmişteki hakim görüş üzerinde durmak gerekir. Geçen yüzyılın filoloji yöntemi, bu bakış açısına göre Klasik Dünya’nın değerleri örnek alınarak oluşturuldu. Geçmiş yüzyıl filologları, Helenik dünyada, düşüncede olduğu gibi sanatta da öncü olabilmeyi başarmışlardır. Amaçları, her zaman mükemmeli yakalamak ve ideali oluşturmaktır. Helenik dünyanın yalnızca kendi değerlerine bakarsak, idea ve akıl, duygunun önünde yer almıştır. Geçen yüzyılın Neoklasik akımı, Klâsik döneme olan özlemin ve ilginin yansımasıdır; geçmişin yeniden keşfidir. Filolojik bilinç veya bilgi birikimi, Avrupa’nın farklı ülkelerinde yapılan çalışmalarla önemini korumaya devam etmektedir. Klâsik filoloji, araştırmalar için gerekli olan en iyi yöntemi verir. Türkiye'de verimli filolojik araştırmalara ve klâsik ruhun canlanmasına yardımcı olabilmek, hümanist ve modern bir bilinç oluşturabilmek için, klâsik filoloji çalışmalarının önemine vurgu yapmak gerekir. Bu çalışmada klâsik filoloji metodolojisinin önemi örneklerle açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Klâsik Kültür; Klâsik Filoloji; Yöntemler