Küçükyozgat Bölgesinde Bulunan Benekli Sırtlan (Crocuta) Kalıntıları Çalışması

Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK

Öz


Araştırmacının 1954 yaz boyunca Küçüyozgat (Elmadağ) bölgesindeki fosilli yataklarda yaptığı kazılar süresince, Crocuta (Benekli Sırtlan) cinsine ait üst çene ve alt çene parçası bulundu. Bu fosil kalıntıları, Kuyularla yöresindeki sert, açık kahverengi heterojen kireçli kil toprağı tabakası içinde bulundu; araştırmacı bu bölgeyi 1951’de Küçükyozgat bölgesinde yaptığı saha çalışması ve kazılar sırasında keşfetmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Paleoantropoloji; Benekli Sırtlan (Crocuta) Kalıntıları; Küçükyozgat Bölgesi