Bizans Şehri Amoryum’da Faunal Çalışmalar

Derya SİLİBOLATLAZ-BAYKARA

Öz


Bu çalışma, Antik Bizans Şehri olan Amoryum’dan seçilen hayvan kemiklerinin tanımlanmasını ve bu buluntuların türlerinin tespit edilmesini içermektedir. Ayrıca bu çalışmada Amoryum halkının hayvanları hangi amaçlar için kullandıkları ele alınacaktır. Öncelikle, yüzyılları belirlenmiş Amoryum arkeolojik alanından ele geçmiş olan hayvan kemiklerinin türleri belirlenmiştir. Tanımlanmış hayvan kemiklerinin hesaplanmasında NISP ve MNI kullanılmıştır. NISP her taxon içindeki tanımlanmış birey sayısı, MNI ise fauna içinde tanımlanmış türlerin minimum birey sayısı olarak tanımlanabilir. Bu bilgi ışığında kemiklerin mekânlara göre bulunma sıklıkları ve yoğunlukları tespit edilmiştir. Böylelikle Amoryum halkının diyetlerinde hangi hayvanları çoğunlukla tercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca, evcil ve yaban hayvan kullanımları dikkate alınarak toplumun tüketim alışkanlıkları da ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Faunal Çalışmalar; Zooarkeoloji; Bizans; Amoryum