Vergilius, Georg. II 479/480: Obicibvs Rvptis: Bir Sintaks Meselesi

Samim SİNANOĞLU

Öz


Bir sözcüğün birinci anlamı olabildiği gibi yan anlamları, mecaz anlamları da vardır. Sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını kavrayabilmek için, sözcüklerin etimolojisini bilmenin yanı sıra, cümledeki işlevine de bakmak gerekir. Bu noktada şiirdeki dizelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve tüm sözcüklerin kendi içinde bir mantık çerçevesinde birbirleri ile ilişkili olduklarını bilmek gerekir. Makalede, Vergilius’un kır hayatına övgü için yazdığı bir metinde kullandığı obicibus ruptis sözcüklerinin ilk anlamları dışında hangi anlamlara gelebileceğinin ve nasıl yorumlanabileceğinin bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Latin Dili; Latince; Vergilius; Kelime Kökenleri; Obicibus Ruptis