İngilizcedeki Türkçe Kelimeler Çalışması İçin Materyal

E. V. GATENBY

Öz


Bu çalışmada sunulan listeler, Oxford İngilizce Sözlüğü ve ekinde bulunan Türkçe kökenli kelimelerin tamamına yakın bir derlemesini ortaya koymaktadır. Sözlük, Türk Devrimi öncesinde tamamlandığı için tanımların birçoğunun sonraki gelişmelere göre değiştirilmesi veya genişletilmesi gerekmektedir. Yine, İngilizcede yüzyılın son çeyreğinde oldukça bilinen halkevi, helva, cumhuriyet, vişne, vesika gibi birçok Türkçe kelime, daha küçük sözlüklerde henüz yer almamıştır. Çalışma, Türk etkisinin gücünün ve belki de sadece tarihçilerin değerini bildiği, erken modern zamanlardan beri var olan Avrupa-Türkiye bağlantısının öneminin kanıtıdır, ve en eski kelimelerin ve kaynaklarının bir çalışması, ilk Anglo-Türk temaslarının değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. Türk fethi Viyana’da durmuştur, fakat bu durum Türk kültürü için geçerli olmamıştır. Şimdi bir araya getirilen kelime hazinesi, yönetim, mobilya, elbise, tıp, yemek, gemicilik vs. Batıda benimsenen ya da alışılagelen Türk yaşam tarzının detaylarını açıkça göstermektedir. Türkiye’nin sadece dilbilimsel etkilerinden daha fazlası gözler önüne serilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Türkçe; Türkçe Kelimeler; İngilizce; İngilizcedeki Türkçe Kelimeler