İngiliz Edebiyatının Bugünkü Durumu

Arthur SEWELL

Öz


Makalede yüzyılın son çeyreğinde İngiliz Edebiyatında meydana gelen gelişimlerden ve değişimlerden bahsedilmektedir. Çalışmanın sonuç kısmında İngiliz Edebiyatının günümüzdeki durumu üzerine bazı gözlemler sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Edebiyatı; İngilizce; İngilizce Edebiyat