Acıpayam ve Çevresinde Mesken ve Mesken İle İlgili Etnografik Araştırmalar

Orhan Aydın ACIPAYAMLI

Öz


Makale, Acıpayam ve çevresinde meskenlerle ilgili etnoğrafik araştırmaları içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Halkbilim; Etnoğrafik Araştırmalar; Meskenler; Acıpayam

Tam Metin:

PDF