Boğazköy'de Bulunmuş Bir Eski Babil Mührü

Mebrure TOSUN

Öz


Makalede, Boğazköy’de bulunan ve Hammurabi'den 60-70 yıl sonraya, Ammiditana devrine ait olduğunu anlaşılan eski hematit Babil mührü tasvir edilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Sümeroloji; Mühürler; Babil Mührü; Tanrı Sembolleri; Boğazköy

Tam Metin:

PDF