Kazan Hanlığı (1437-1556)

Akdes Nimet KURAT

Öz


Makalede, Çingiz oğullarının Altın Ordu Hanı Canibek'in ölümünden sonra çıkan taht kavgaları sonrası kurulan Kazan Hanlığı'nın siyasi, coğrafik ve ekonomik durumu ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Hanlıklar; Kazan Hanlığı

Tam Metin:

PDF