Arzın Menşei

W. J. McCALLIEN

Öz


Dünyanın nasıl oluştuğu, insanları çok düşündüren bir konu olmuştur. Bu konuyla ilgili farklı bilim ve uygulama alanlarının sayısız hipotezleri vardır. Bu çalışmada, dünyanın oluşumu ile ilgili ileri sürülen hipotezlerden, bulutsu teorisi, çarpışma teorisi vb. teoriler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Jeoloji; Arz; Dünya; Dünyanın Oluşumu; Teoriler; Bulutsu Teorisi; Çarpışma Teorisi