Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum

Korcan DOĞAN, Sacit ARSLANTEKİN

Öz


Büyük veri, günümüzde son derece popüler bir kavram haline gelmiştir ve yeni bir devrin başlangıcı olarak yorumlanmaktadır. Büyük veri ile birlikte dünyada büyük bir dönüşüm gerçekleşirken, kurum ve kuruluşların veriye olan bakışı ve veriden sağladığı fayda farklı bir noktaya gelmiştir. Kurum ve kuruluşlarında bu dönüşümün dışında kalmaları mümkün görünmemektedir. Büyük veri, yeni ve popüler bir kavram olmasına rağmen, yerli literatürde kuramsal nitelikte çok fazla araştırmayla karşılaşılmadığı ortadadır. Kuramsal yönü işleyen az yayın olmakla birlikte, teknoloji ile ilgili pek çok kurum ve kuruluş ise bu konuya son derece önem vermekte ve çok büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Çalışmada büyük veri kavramsal olarak ele alınmış, pek çok kavramla olan ilişkisi, büyük veri teknolojileri ve büyük veri işlenirken kullanılan yöntemler aktarılmış, büyük veri ile ilgili farkındalık yaratan kuruluşlarla ve dünyada büyük verinin kullanım alanları ile ilgili farklı örnekler verilmiştir.


Anahtar Sözcükler


Büyük Veri; Veri; Veri Madenciliği; Metin Madenciliği; Verinin Değeri; Veri İşleme Teknikleri

Tam Metin:

PDF