III. Murad’dan Kraliçe Elizabeth’e Gönderilen Name

Akdes Nimet KURAT

Öz


Çalışmada, III. Murad tarafından kraliçe Elizabeth’e gönderilen mektup yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


III. Murad; Kraliçe Elizabeth; Mektuplar; Osmanlı-İngiliz İlişkileri

Tam Metin:

PDF