Dünya Haritasının Evrimi

W. J. McCALLIEN

Öz


Dünya hakkındaki bilgimizin bizi ilgilendiren, birbirine sıkı bir şekilde bağlı iki cephesi vardır. Bunlardan biri astronomiktir, kâinatta dünyanın yerine ait bilgilerin gelişimi ile ilgilenir. Diğeri ise, bizim dünya hakkındaki bilgimizin ilerlemesine çalışır. Bunların her ikisi de bu çalışmada gözden geçirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Jeoloji; Dünya; Dünya Haritası; Piri Reis; Kaptan Cook; Kopernik; Galileo; Columbus; Magellan; Mercator