Bir Roma’lı Askerin Mezar Kitabesi

Georg ROHDE, Samim SİNANOĞLU (Çev.)

Öz


Çalışmada, 22 yaşında ölmüş bir Romalı askerin mezar taşı incelenmiştir. Bithynia bölgesinde Sofular köyünde meydana çıkarılan bu mezar taşı, Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ndedir. Mezar taşında altı satırlık bir Yunanca kitabe vardır.

Anahtar Sözcükler


Romalı Askerler; Lejyon; Mezar Taşı, Mezar Kitabesi; Sofular Köyü; Arkeoloji; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi