Bizde Latince Öğrenimi ve Öğretimi Hakkında

Halil DEMİRCİOĞLU

Öz


Çalışmada, Latince öğrenmek için, Türkçe ile benzerlik ve farklıklara değinilmiş, Latince öğretmenin yöntemi ve gerekli ders kitabı sorunu ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Yabancı Dil Öğretimi; Latince; Latin Dili Grameri; Dil Öğretimi

Tam Metin:

PDF