Churchill’in Harb Hatıraları

Akdes Nimet KURAT

Öz


Çalışmada, İngiltere ve dünya siyasetinde önemli rol oynamış Churchill ve II. Dünya Savaşı hakkında yazmış olduğu hatıraları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Winston Leonard Spencer Churchill; Savaş Hatıratı; II. Dünya Savaşı

Tam Metin:

PDF