Türk - İngiliz Münasebetinin İlk Yılları

Orhan BURİAN

Öz


16. yüzyılda İngiltere'nin, Uzakdoğu ile ticaret yapabilmek için Osmanlı İmparatorluğu’ndan geçen ticaret yollarını kullanması, Türk-İngiliz ilişkilerinin başlamasına neden olmuştur. Çalışmada, İngiltere ile Türkiye (Osmanlı Devleti) arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler konu edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


İngiltere; Ticaret; Türk-İngiliz İlişkileri; Osmanlı İmparatorluğu

Tam Metin:

PDF