Eski Önasya Haritaları

Füruzan KINAL

Öz


19. yüzyıla kadar Yunan çağından önceki Asya uygarlıklarının ürettikleri haritaların varlığı bilinmemekteydi. Yapılan kazılar sonucu bulunan bu haritalar, Eski Doğu uygarlıklarında yaşayan insanların, yaşadıkları şehrin dünya üzerindeki yerini düşündüklerini göstermektedir. Çalışmada, eski Önasya haritalarının hazırlanma süreci ve geçirdiği aşamalara değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Haritalar; Kartografya; Asya Uygarlıkları; Eski Doğu Uygarlıkları; Yunan Uygarlığı

Tam Metin:

PDF