At Kültürü ile İlgili, M.Ö. 14. Yüzyıldan Nippur’da Bulunmuş Akatça Metinlerin Tercüme ve İzahı

Kemal BALKAN

Öz


Çalışmada, Nippur tabletlerinde yer alan at listeleri ve at kültürüyle ilgili yazılara değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


At Kültürü; Binicilik; Mezopotamya Uygarlıkları; Nippur Tabletleri

Tam Metin:

PDF