Çin Kaynaklarına Göre Çin Türkistanı’nın Şehirleri

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Çalışmada, Çin Türkistanı’nda bulunan Kaşgar ve Yarkent şehirleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Çin Türkistanı; Kaşgar; Yarkent; Orta Asya Türk Tarihi; Çin Tarihi

Tam Metin:

PDF