1829 Edirne Antlaşması

Şerafettin TURAN

Öz


Osmanlı İmparatorluğu’nda Sırp isyanıyla birlikte Yunanlıların bağımsızlık istemeleri ve dış ülkelerin bu hareketi desteklemeleriyle iç parçalanmalar başlamıştır. Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılması ve Rusya’nın üstüne düşen görevleri yerine getirmemesi üzerine Osmanlı-Rus Savaşı kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye teşkilatını kuran II. Mahmud, yeni ordusuyla savaştan yenik ayrılmış ve Edirne Antlaşması imzalanmıştır. Makalede, Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir siyasi dönemeç olan antlaşmanın sebep ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Edirne Antlaşması; Osmanlı-Rus Savaşı; Osmanlı İmparatorluğu; II. Mahmud; Osmanlı’da İsyanlar; Sırp İsyanı; Yeniçeri Ocağı

Tam Metin:

PDF